Yükleniyor...

KALİTE YÖNETİMİ

Kalite Yönetim Sistemi
İnşaat sektöründeki tüm teknolojik gelişmeleri yakından izlemek ve bütün faaliyetlerinde tüm inşaat yeniliklerini uygulamak,
Ulaştığı kaliteyi sürekli ölçmek ve iyileştirmek ve her zaman daha iyisini gözetmek,
Tüm inşaat faaliyetlerinde sözleşmelere, şartnamelere, standartlara ve yönetmeliklere uymak
Tüm inşaat faaliyetlerinde sözleşmelere, şartnamelere, standartlara ve yönetmeliklere uymak
Her aşamada ve ayrıntıda kalitede dünya standartlarını hedeflemek,
Çevre Yönetim Sistemi
Faaliyetlerimizde meydana gelebilecek tüm olumsuz çevre etkilerinin oluşmaması ve önlenmesi yönünde gerekli tedbirleri almak,
Doğal kaynakların etkin bir şekilde kullanılarak çevreyi korumak,
Çevre ile ilgili kanun ve idari düzenlemelerine ve faaliyetlerimiz ile ilgili çevre koruma yönetmeliklerine uymak,
Çevre kirliliğini önleyecek uygulanabilir önlemler almak.
İş Sağlığı Ve Güvenliği Politikamız
İŞ Sağlığı ve Güvenliği kurallarına, kanunlarına düzenlemeler ve talimatları takip etmek ve uymak,
Çalışma ortamını, mesleki hastalıklar ve iş kazaları açısından minimum risk seviyesinde yapılandırmak,
Çalışanların, kendi bireysel İş Sağlığı ve Güvenliği sorumluluklarını, güvenlik önlemlerinin uygulanmasında sürekli eğitim vermek,
Çalışanların kendilerine teslim edilen iş güvenlik ekipmanlarını kullanmasını sağlamak ve bunun takibini artırmaktır.